VIA CARPATIA 2021

VIA CARPATIA 2021 to pierwsze międzynarodowe biennale młodej sztuki zadające pytanie o dokonania artystów mieszkających w rejonach położonych wzdłuż Via Carpatia.
Mottem tegorocznej edycji jest fragment z wiersza „Schyłek wieku” Wisławy Szymborskiej.
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
zobacz


Pandemia? Kryzys!

Galeria sztuki współczesnej IMO rozpocznie swoją działalność od pokonkursowej prezentacji prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz wybranych do wystawy w międzynarodowym konkursie na projekt plakatu PANDEMIA? KRYZYS!
Zwycięskie prace będą prezentowane w głównej przestrzeni ekspozycyjnej.
Konkurs dotyczył kryzysu wywołanego przez pandemię. Oczekiwaliśmy prac komentujących skutki wywołane wielomiesięcznym zamrożeniem funkcjonowania sektora kultury dla środowiska z nim związanego oraz prac odnoszących się do kondycji psychicznej człowieka i jakości jego życia w obliczu wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji.
zobacz


Galeria w końcowej fazie budowy

Galeria Sztuki Współczesnej IMO powstaje w zabytkowym historycznym centrum miasta Starego Sącza. Prace budowlane zostały już zakończone. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe, aby otwarcie galerii nastąpiło w drugiej połowie 2021 roku.
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada nawiązanie do tradycji miejsca poprzez wykorzystanie istniejącego budynku zabudowy starosądeckiego rynku i nowoczesne nawiązanie do form architektury historycznej w nowej części.
zobacz


Galeria w końcowej fazie budowy

Galeria Sztuki Współczesnej IMO powstaje w zabytkowym historycznym centrum miasta Starego Sącza. Prace budowlane zostały już zakończone. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe, aby otwarcie galerii nastąpiło w drugiej połowie 2021 roku.
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada nawiązanie do tradycji miejsca poprzez wykorzystanie istniejącego budynku zabudowy starosądeckiego rynku i nowoczesne nawiązanie do form architektury historycznej w nowej części.
zobacz