O IMO galerii

IMO to galeria sztuki współczesnej, a także wyjątkowa przestrzeń spotkań i dialogu. Nazwa IMO ma różne odniesienia, przede wszystkim jest popularnym akronimem wyrażenia In My Opinion (ang. moim zdaniem). Dążymy do pokazania wielogłosowości współczesnego świata poprzez prezentację różnorodnych postaw artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Chcemy, aby IMO było miejscem debaty artystycznej i miejscem budowania wspólnoty.

Stary Sącz jest niezwykłym miastem, którego genius loci przyciąga artystów, a mieszkańcy są życzliwi i otwarci na kulturę. Odbywają się tu liczne festiwale: muzyczne (Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Pannonica Festival, Sącz Jazz Festiwal), teatralne (Jesienny Festiwal Teatralny, Festiwal KAWKA) czy podróżnicze (Bonawentura).

Galeria IMO jest niezależną jednostką działającą w ramach struktur organizacyjnych Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Podtrzymujemy w niej wieloletnią już tradycję letnich Międzynarodowych Plenerów Malarskich, podczas których przyjeżdżają do Starego Sącza artyści z całego świata. Naszą wyjątkową, międzynarodową inicjatywą jest ponadto Biennale Sztuki Via Carpatia, którego pierwsza edycja odbyła się na przełomie 2021/2022. To cykliczne wydarzenie adresowane jest do artystów do 40. roku życia z terenów położonych wzdłuż realnej i metaforycznej drogi Via Carpatia od Kłajpedy nad Bałtykiem po Saloniki nad Morzem Egejskim.

Pragniemy, aby galeria IMO łączyła cechy dynamicznego ośrodka dla lokalnej społeczności z działalnością o charakterze międzynarodowym. Chcemy, aby była miejscem rozpoznawanym w środowiskach twórczych, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta i okolic oraz była celem kulturalnych wojaży osób z innych regionów czy państw. Sztuka współczesna jest fascynująca, może łączyć: ludzi, instytucje, dziedziny. Wierzymy, że IMO stanie się przestrzenią sprzyjającą tej integracji.

Wojciech Knapik

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury; związany z Sądecczyzną od 30 lat. Z wykształcenia geograf (UJ w Krakowie). Zdobył też tytuł MBA w WSB-NLU w Nowym Sączu. Wojciech Knapik jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym licznych festiwali m. in. Festiwalu kultury bałkańskiej i pannońskiej PANNONICA, organizowanego od 2013 r w Barcicach koło Starego Sącza. Festiwal w 2018 r. otrzymał od European Festivals Association w Brukseli prawo do używania specjalnego znaku „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), przyznawanego za wysoki poziom artystyczny i znaczący wkład w międzynarodowy obieg kultury. Od 2013 r organizuje (jako kontynuator) Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, umacniając pozycję Starego Sącza jako istotnego ośrodka kulturalnego. W 2018 r.  „Gazeta Krakowska” przyznała mu tytuł Człowieka Roku w kategorii Kultura. Jego najważniejsze pasje to muzyka, sztuka współczesna, podróże, górskie wędrówki i kajakarstwo.

Ewelina Kochańska

magister kulturoznawstwa, animatorka kultury, artystka (dyplom obroniła w pracowni malarstwa u prof. Janusza Orbitowskiego). Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Od kilku lat związana z Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. W IMO Galerii jest głównym specjalistą galerii i kuratorem artystycznym. Sprawuje opiekę kuratorską nad Międzynarodowymi Plenerami Malarskimi.

Agnieszka Tes

kierownik artystyczna i główna kurator IMO Galerii. Jest doktorem nauk humanistycznych, historyczką sztuki, kulturoznawczynią i malarką stowarzyszoną w ZPAP. Edukację zdobywała w UJ (historia sztuki) i w Akademii Ignatianum (kulturoznawstwo). Jej praca doktorska “Ujęcia duchowości w polskim malarstwie abstrakcyjnym. Uobecnianie Transcendencji w kulturze” napisana została pod kierunkiem prof. Pawła Taranczewskiego. Od dwóch dekad publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe poświęcone sztuce współczesnej, a także recenzje wystaw, rozmowy z artystami i wstępy do katalogów wystaw (m.in w pismach Ethos, Argument: Biannual Philosophical Journal, Głos Plastyków, Wiadomości ASP, Aspiracje, Glissando, Fragile). Jest również redaktorką. Jej zainteresowania obok sztuki i kultury współczesnej obejmują muzykę, literaturę, film i podróże.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-includes/class-wp-styles.php:214) in /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574