Wszystkie Pory Pejzażu – Współczesne Malarstwo Polskie

Punktem wyjścia do powstania ekspozycji „Wszystkie pory pejzażu. Współczesne malarstwo polskie” jest pytanie o kondycję rodzimego pejzażu,

jego specyfikę i miejsce na pluralistycznej mapie sztuki, a także jego rolę w czasach nadmiaru wizualnych bodźców, powszechności technik

rejestracji obrazu.

Wystawa uwzględnia znaczące tendencje w tym klasycznym gatunku z powodzeniem tworzonym w obecnej dobie, prezentuje wielość postaw

twórczych i ujęć tematu. Gromadząc we wspólnej dzieła uznanych artystek i artystów, należących do różnych pokoleń i wywodzących się z kilku

środowisk, ukazujemy wciąż żywotny potencjał malarstwa krajobrazowego oraz oddziaływanie XX-wiecznych kierunków w sztuce na jego ewolucję.

Obok tradycyjnego realizmu, we współczesnych interpretacjach pejzażu wyraźnie zaznacza się wpływ abstrakcji, zarówno w jej odmianie

medytatywnej, jak i ekspresyjnej. Znamienny wydaje się ponadto powrót do piękna i kontemplacji, które na nowo inspirują widza do okrywania urody

świata, stanowiąc zarazem doskonałą lekcję patrzenia.

Na wystawie pokazywane są prace: Katarzyny Adamek-Chase, Stanisława Baja, Rafała Borcza, Krzysztofa Klimka, Olgi Pawłowskiej, Łukasza

Patelczyka i Grażyny Smalej. Kuratorka: dr Agnieszka Tes.

Wernisaż odbędzie się 18.01. 2023 o godz. 18 w IMO Galerii w Starym Sączu, a 19.01. 2023 będzie miało miejsce spotkanie z artystami.