Galeria

Centrum Kultury i Sztuki i Galeria IMO

Główna sala ekspozycyjna. Część rozbudowanej podziemnej infrastruktury

Widok od strony szatni

Widok na wejście od wewnątrz budynku

Wejście od strony ulicy Kopernika

Wyjście do ulicy Kopernika

Część recepcyjna Centrum Kultury i Sztuki i Galerii IMO. Przestrzenie do aktywności edukacyjnej w nowej części i w przebudowanych historycznych budynkach widocznych w głębi

Główna sala ekspozycyjna. Część rozbudowanej podziemnej infrastruktury

Szyb przeszklonej windy

Galeria Sztuki Współczesnej IMO powstaje w zabytkowym historycznym centrum miasta Starego Sącza. Prace budowlane zostały już zakończone. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe, aby otwarcie galerii nastąpiło w drugiej połowie 2021 roku.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada nawiązanie do tradycji miejsca poprzez wykorzystanie istniejącego budynku zabudowy starosądeckiego rynku i nowoczesne nawiązanie do form architektury historycznej w nowej części. Zaprojektowana przestrzeń obejmuje bryłę widoczną z poziomu placu przy galerii oraz rozbudowaną infrastrukturę zlokalizowaną poniżej. Tam znajduje się największe pomieszczenie ekspozycyjne. Podziemia połączono z zabytkowymi piwnicami, które przeznaczone będą na kameralne imprezy kulturalne z zapleczem kawiarnianym. Liczne sale przeznaczone zostały na zajęcia edukacyjne. Projekt wykonała pracownia 55Architekci.

Lokalizacja. Budynki i przestrzeń związane z IMO Galerią w Starym Sączu.

Centrum Kultury i Sztuki, Galeria IMO i Punkt Informacji Turystycznej – wschodnia pierzeja zabytkowego rynku w Starym Sączu

Wizualizacja IMO Galerii. Rozległy plac przed galerią to doskonała przestrzeń publiczna na intermedialne wydarzenia kulturalne