REZYDENCJA ARTYSTYCZNA IMO

Na miesięczną rezydencję artystyczną w Starym Sączu zapraszamy szczególnie twórców, dla których kontekst otoczenia i relacje społeczne oraz oddziaływanie kulturowe miejsca stanowią impuls do kreatywnych działań. Zależy nam, aby miejsce rezydencji, w projektowanym programie artystycznym wnioskodawcy, było istotnym czynnikiem procesu twórczego.

O rezydencję ubiegać się może każda pełnoletnia osoba o udokumentowanym dorobku artystycznym z takich dziedzin jak: sztuki wizualne (sztuki piękne, multimedialne, intermedialne, interdyscyplinarne, projektowe, w zakresie konserwacji), literatura, muzyka, sztuki sceniczne oraz związane z produkcją teatralną i filmową. Rezydencja skierowana jest do twórców dowolnej narodowości.

Szczegółowy regulamin REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ IMO wkrótce opublikujemy na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Skip to content