Veronika Cherednychenko, „Turoń”, 26.11.2022 – 06.01.2023

Veronika Cherednychenko to współczesna ukraińska artystka. Jest absolwentką Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje we Lwowie. Zajmuje się różnymi technikami artystycznymi, w tym rysunkiem, malarstwem,  instalacją, wideo i VR.

W 2021 roku była stypendystką programu Gaude Polonia. Uczestniczyła w wielu projektach i rezydencjach na Ukrainie i za granicą. Podczas 1 Biennale Sztuki Via Carpatia 2021/2022 zaprezentowała pracę „Zwierzątka”, która zapewniła jej główną nagrodę za dzieło.

Na wystawie mieli Państwo okazję zobaczyć animację oraz rysunki stworzone przez artystkę podczas rezydencji w Starym Sączu.