Wojciech Knapik

Wojciech Knapik – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury; związany z Sądecczyzną od 30 lat. Z wykształcenia geograf (UJ w Krakowie). Zdobył też tytuł MBA w WSB-NLU w Nowym Sączu. Wojciech Knapik jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym licznych festiwali m. in. Festiwalu kultury bałkańskiej i pannońskiej PANNONICA, organizowanego od 2013 r w Barcicach koło Starego Sącza. Festiwal w 2018 r. otrzymał od European Festivals Association w Brukseli prawo do używania specjalnego znaku „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), przyznawanego za wysoki poziom artystyczny i znaczący wkład w międzynarodowy obieg kultury. Od 2013 r organizuje (jako kontynuator) Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, umacniając pozycję Starego Sącza jako istotnego ośrodka kulturalnego. W 2018 r.  „Gazeta Krakowska” przyznała mu tytuł Człowieka Roku w kategorii Kultura. Jego najważniejsze pasje to muzyka, sztuka współczesna, podróże, górskie wędrówki i kajakarstwo.

Wojciech Knapik – Director of the Ada Sari Culture and Art Centre in Stary Sącz and president of the Stary Sącz Culture Foundation; associated with the Sącz region for 30 years. Geographer by education (Jagiellonian University in Kraków). He also obtained an MBA title at WSB-NLU in Nowy Sącz. Wojciech Knapik is the originator and artistic director of numerous festivals, including PANNONICA Balkan and Pannonian culture Festival, organized since 2013 in Barcice near Stary Sącz. In 2018, the festival received from the European Festivals Association in Brussels the right to use a special label „Remarkable Festival”, awarded for high artistic level and a significant contribution to the international circulation of culture. Since 2013, he has been organizing (as a continuator) The Stary Sącz Early Music Festival, strengthening the position of Stary Sącz as an important cultural center. In 2018, Gazeta Krakowska (Kraków’s newspaper) awarded him the title of the Man of the Year in the Culture category. His most important passions are music, contemporary art, traveling, mountain hiking and canoeing.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-includes/class-wp-styles.php:214) in /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574