„O przestrzeni i kosmosie – Hommage à Kopernik”. Grafika, formy przestrzenne i świetlne

Wystawa „O przestrzeni i kosmosie. Hommage à Kopernik” odwołuje się zarówno do świata nauki, jak i do bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości. Przestrzeń to pojęcie wieloznaczne, tak powszechnie stosowane, iż rzadko zastanawiamy się nad niesionym przez nie sensem. W sztuce współczesnej konsekwentnie wzrasta fascynacja przestrzenią jako taką, a artyści przekraczając dawne sposoby i media przekazu, skłaniają nas do wychodzenia z mentalnych schematów. Z kolei penetrując problematykę kosmosu, sztuka spaja wiedzę z wyobraźnią i możliwością twórczej interpretacji odkryć naukowych. Uznanych polskich artystów prezentowanych na wystawie w IMO Galerii łączą wspólne obszary zainteresowania, a także zbliżone środki wyrazu, korzystające przede wszystkim z języka abstrakcji geometrycznej. Sławomir Brzoska (rysunek, formy przestrzenne), Dariusz Kaca (grafika) i Katarzyna Tretyn (instalacje świetlne, kompozycje z nici) w swoich dziełach odkrywają zarazem niejednoznaczną naturę naszej czasoprzestrzeni, jak też harmonię i doskonałość kosmosu. Ponadto dotykają aspektu archetypowych i duchowych przeżyć człowieka w zetknięciu z bezmiarem wszechświata.

OTWARCIE WYSTAWY w sobotę 16 września 2023 o 10:00.

Exhibition About Space and Cosmos. Hommage à Copernicus refers both to the world of science and to the direct experience of reality. Space is a polysemous concept, so commonly used that we rarely think of its meaning. In contemporary art, the fascination with space as such is consistently growing, and artists, by crossing the old ways and media, encourage us to go beyond mental patterns. On the other hand, by penetrating the issues of the cosmos, art combines knowledge with imagination and the possibility of creative interpretation of scientific discoveries. The recognized Polish artists presented at the exhibition at the IMO Gallery share common areas of interest, as well as similar means of expression, primarily using the language of geometric abstraction. Sławomir Brzoska (drawing, spatial forms), Dariusz Kaca (graphics) and Katarzyna Tretyn (light installations, thread compositions) in their artworks discover the ambiguous nature of our space-time, as well as the harmony and perfection of the cosmos. They also touch upon the aspect of archetypal and spiritual human experiences in contact with the immensity of the universe.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-includes/class-wp-styles.php:214) in /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574