Formularz został pomyślnie wysłany | The form was sent successfully.

Dear Artist,
Thank you for sending the application for the 1st VIA CARPATIA Art Biennale 2021.
We encourage you to follow our website and social media – this is where we put up-to-date information about the biennale:

imogaleria.pl
facebook.com/imogaleriasztuki

Best regards

IMO Gallery Team.

Szanowna Artystko / Szanowny Artysto,
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na 1 Biennale Sztuki VIA CARPATIA 2021.
Zachęcamy Cię do śledzenia naszej strony www i mediów społecznościowych – tam umieszczamy aktualne informacje dotyczące biennale:

imogaleria.pl
facebook.com/imogaleriasztuki

Pozdrawiamy

Zespół IMO Galerii.

CZĘŚĆ | PART 2/2
W zależności od rodzaju zgłaszanej pracy wybierz IMAGE lub VIDEO | Depending on the submitted work, select IMAGE or VIDEO

IMAGE

VIDEO

  1. ZAŁĄCZ PLIK [maks. 15 MB, rozdz. 300 dpi, 2480x1748px. Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł_technika_wymiary (wys. × szer. × głębokość w cm)_rok powstania pracy, np: Kowalski Jan_Tytuł_technika_100x70x2_2020]
  2. Dodaj skan KARTY ZGŁOSZENIA
  1. ATTACH A FILE [max.: 15 MB, res. 300 dpi, 2480×1748 px. The file should be described as follows: Surname Name_Title_Technique_Dimensions (height × width × depth in cm) _year of creation, eg: Kowalski Jan_Title_acryl on canvas_100x70x2_2020]
  2. Add a scan of the ENTRY CARD (Appendix No. 3)
  1. ZAŁĄCZ PLIK w formacie MPG4 i maksymalnej wielkości 2 GB, maks. czas trwania – 10 minut. Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł_długość podana w minutach i sekundach (gdzie np. 7-60 oznacza 7 minut i 60 sekund)_rok powstania pracy, np: Kowalski Jan_Tytuł_7-60_2020)
  2. Dodaj skan KARTY ZGŁOSZENIA
  3. Dodaj opis pracy i specyfikację techniczną, jeśli konieczne (pdf, max. 10 MB). Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł, np: Kowalski Jan_Tytuł)
  1. ATTACH A FILE in MPG4 format with a maximum size of 2 GB, maximum duration – 10 minutes. The file should be described as follows: Surname name_Title_ length in minutes and seconds (where e.g. 7-60 means 7 minutes and 60 seconds) _year of creation, e.g. Kowalski Jan_TITLE_7-60_2020)
  2. Add a scan of the ENTRY CARD
  3. Add a work description and technical specifications if necessary (pdf, max. 10 MB). The file should be described as follows: Surname Name_Title, e.g. Kowalski Jan_Title)
Skip to content