Dear Artist,
Thank you for sending the application for the 1st VIA CARPATIA Art Biennale 2021.
We encourage you to follow our website and social media – this is where we put up-to-date information about the biennale:

imogaleria.pl
facebook.com/imogaleriasztuki

Best regards

IMO Gallery Team.

Szanowna Artystko / Szanowny Artysto,
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na 1 Biennale Sztuki VIA CARPATIA 2021.
Zachęcamy Cię do śledzenia naszej strony www i mediów społecznościowych – tam umieszczamy aktualne informacje dotyczące biennale:

imogaleria.pl
facebook.com/imogaleriasztuki

Pozdrawiamy

Zespół IMO Galerii.

CZĘŚĆ | PART 2/2
W zależności od rodzaju zgłaszanej pracy wybierz IMAGE lub VIDEO | Depending on the submitted work, select IMAGE or VIDEO

IMAGE

VIDEO

  1. ZAŁĄCZ PLIK [maks. 15 MB, rozdz. 300 dpi, 2480x1748px. Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł_technika_wymiary (wys. × szer. × głębokość w cm)_rok powstania pracy, np: Kowalski Jan_Tytuł_technika_100x70x2_2020]
  2. Dodaj skan KARTY ZGŁOSZENIA
  1. ATTACH A FILE [max.: 15 MB, res. 300 dpi, 2480×1748 px. The file should be described as follows: Surname Name_Title_Technique_Dimensions (height × width × depth in cm) _year of creation, eg: Kowalski Jan_Title_acryl on canvas_100x70x2_2020]
  2. Add a scan of the ENTRY CARD (Appendix No. 3)
  1. ZAŁĄCZ PLIK w formacie MPG4 i maksymalnej wielkości 2 GB, maks. czas trwania – 10 minut. Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł_długość podana w minutach i sekundach (gdzie np. 7-60 oznacza 7 minut i 60 sekund)_rok powstania pracy, np: Kowalski Jan_Tytuł_7-60_2020)
  2. Dodaj skan KARTY ZGŁOSZENIA
  3. Dodaj opis pracy i specyfikację techniczną, jeśli konieczne (pdf, max. 10 MB). Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł, np: Kowalski Jan_Tytuł)
  1. ATTACH A FILE in MPG4 format with a maximum size of 2 GB, maximum duration – 10 minutes. The file should be described as follows: Surname name_Title_ length in minutes and seconds (where e.g. 7-60 means 7 minutes and 60 seconds) _year of creation, e.g. Kowalski Jan_TITLE_7-60_2020)
  2. Add a scan of the ENTRY CARD
  3. Add a work description and technical specifications if necessary (pdf, max. 10 MB). The file should be described as follows: Surname Name_Title, e.g. Kowalski Jan_Title)


Send IMAGE


Send VIDEO