Prace należy odpowiednio oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz udzielającym licencji: Galeria Sztuki Współczesnej IMO w Starym Sączu.
Works should be properly marked with the name of the author and the one granting the license: IMO Contemporary Art Gallery in Stary Sącz, Poland.

I nagroda Łukasz Zwolan - Theatre before Theatre after
Łukasz Zwolan

II nagroda Katarzyna Nachman - Prosimy o dokarmianie artystów
Katarzyna Nachman

III nagroda Marek Maciejczyk - Beznadzieja
Marek Maciejczyk

Wyróżnienie Kamil Barszczewski
Kamil Barszczewski

Wyróżnienie Karolina Boruszewska
Karolina Boruszewska

Wyróżnienie Marek Osman
Marek Osman

Wyróżnienie Przemysław Paliwoda
Przemysław Paliwoda

Wyróżnienie Martyna Sarna-Wojdyła
Martyna Sarna-Wojdyła

Wyróżnienie Tomasz Stachura
Tomasz Stachura

Wyróżnienie Jakub Wójtowicz
Jakub Wójtowicz