Nagrodzone plakaty „Pandemia? Kryzys!” | Awarded posters „Pandemic? Crisis!”

Warunki korzystania
Galeria Sztuki Współczesnej IMO w Starym Sączu udostępnia prace nagrodzone i wyróżnione do celów niekomercyjnych – aby nagłośnić skutki wywołane wielomiesięcznym zamrożeniem funkcjonowania sektora kultury dla środowiska z nim związanego (artyści wizualni, muzycy, aktorzy, filmowcy, tancerze, i inni) oraz skutki społeczne wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji. Prace należy odpowiednio oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz udzielającym licencji: Galeria Sztuki Współczesnej IMO w Starym Sączu
ROZUMIEM
Terms of use
IMO Contemporary Art Gallery in Stary Sącz (Poland) provides works that have been awarded and distinguished for non-commercial purposes – to conducting a social campaign commenting on the results of the months of lockdown of the operation of the culture sector for the people connected with it (visual artists, musicians, actors, filmmakers, dancers, etc.) and the social effects of the restrictions introduced and long-term isolation. Works should be properly marked with the name of the Author and the one granting the license: IMO Contemporary Art Gallery in Stary Sącz, Poland.
I UNDERSTAND
Previous
Next