Małgorzata Kaczmarska

Małgorzata Kaczmarska – doktor habilitowany sztuki, artystka wizualna. Jako kurator lub współkurator realizuje przede wszystkim transdyscyplinarne projekty wystawiennicze. Urodzona w Krakowie, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Association BecomeBecome (rezydencja artystyczna). Jej obrazy, wideo i prace cyfrowe były wielokrotnie wyróżniane w międzynarodowych konkursach i kwalifikowane do prezentacji.

Należy do ZPAP, artystycznej grupy20minut oraz kolektywu SPACE Start.

Aktywna naukowo i dydaktycznie. Jako wykładowczyni akademicka pracuje w Polsce i na zaproszenie wydziałów sztuk pięknych i architektury uniwersytetów w Hiszpanii i we Włoszech. Autorka lub współautorka 33 tekstów dotyczących sztuki i wydarzeń artystycznych opublikowanych w wydawnictwach branżowych oraz 10 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych. Wygłosiła 12 referatów na konferencjach międzynarodowych, członkini komitetu naukowego ADD+ART2021.

W 2020 roku wygrała konkurs na kuratora starosądeckiej galerii sztuki współczesnej IMO, gdzie objęła stanowisko dyrektor artystycznej.

Małgorzata Kaczmarska – Associate Professor/PhD in Fine Arts, visual artist. In a curatorial capacity, she implements mostly trans-disciplinary exhibition projects. She graduated with honours from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków. She held scholarships from the Polish Ministry of Culture and Art, Ministerio Español de Asuntos Exteriores, and Association BecomeBecome (artistic residence). Her paintings, video and digital works have won prizes and distinctions in international competitions and were qualified for presentations.

Member of the Polish Artists’ Association, artistic group20 minutes, and SPACE Start collective.

She is active in the academia, in research and teaching. She has lectured both in Poland and abroad – at the invitation of fine arts and architecture faculties of universities in Spain and Italy. Author or co-author of 33 critical texts on art in specialised publications, and 10 scholarly articles in peer-reviewed journals. She delivered 12 papers at international conferences, and is member of the ADD + ART2021 scientific committee.

In 2020, she won the competition for the curator of the IMO Contemporary Art Gallery in Stary Sącz, where she now holds the position of Artistic Director.

ORCID iD: 0000-0002-4003-119X

www.kaczmarska.pl


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-includes/class-wp-styles.php:214) in /home/ckiswss/domains/imogaleria.pl/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574