INICJATORZY I UŻYTKOWNICY

Inicjatorzy i użytkownicy baner

Źródłami wystawy, która powstanie we współpracy z mieszkańcami Starego Sącza i okolic, jest new genre public art i działalność artystów społeczności lokalnych – kierunek w sztuce współczesnej, w którym dziełem jest zaprojektowanie współpracy ze społecznością lokalną i proces przemian społeczności związany z tymi działaniami.

W ramach tego nurtu sztuki sytuowana jest m. in. twórczość tak znanych współczesnych artystów jak Krzysztof Wodiczko i Paweł Althamer, których wybrane projekty również chcemy pokazać na wystawie.

Tytuł wystawy odwołuje się do wyzwań przed jakimi stoją artyści i instytucje kultury w XXI wieku. Prawdopodobną drogą przemian i poszukiwania nowej tożsamości jest próba zredefiniowania ról, jakie odgrywają dziś artyści i odbiorcy kultury oraz określenie ich zadań.  W sztuce współczesnej autorzy mogą stać się inicjatorami, a widzowie – użytkownikami. Dla użytkowników sztuka powinna mieć praktyczne i dobroczynne skutki.

Artystki, które przyjęły nasze zaproszenie do działań ze społecznością starosądecką to Agnieszka Pajączkowska i Karolina Breguła. Dokumentacja ich pracy na miejscu będzie główną częścią wystawy.

Kurator: Małgorzata Kaczmarska

Planowany termin wystawy – II połowa 2021 r.

 

Agnieszka Pajączkowska jest kulturoznawczynią, badaczką historii, wyznawczynią codziennych praktyk fotograficznych, twórczynią pracująca ze społecznością, kuratorką, edukatorką wizualną, autorką projektu i książki „Wędrowny Zakład Fotograficzny”. Dwukrotnie została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze „Sztuki wizualne” (2015 i 2020). Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej UW. W podejmowanych działaniach łączy refleksję akademicką z pracą twórczą i historią mówioną. Od 2018 wchodzi w skład rady programowej Instytutu Fotografii Fort. Autorka wystawy „Co widzisz? Patrzenie na archiwalne fotografie Gdyni” w Muzeum Miasta Gdyni. Współpracowała m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, TIFF Festival, Fundacją Archeologii Fotografii, Kolektywem Terenowym, Miesiącem Fotografii w Krakowie, Fundacją im. Zofii Rydet, Domem Spotkań z Historią. W latach 2018-2020 pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Szkoła patrzenia. Projekt edukacji wizualnej”. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Widoku”, „małej kulturze współczesnej”, „Res Publice”, „Krytyce Politycznej”, „Wysokich Obcasach”, „Piśmie”. W 2019 roku wydała wraz z Aleksandrą Zbroją książkę „A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi” (2019, Wyd. Poznańskie). W 2016 roku otrzymała tytuł Kulturystki Roku Radiowego Domu Kultury, w 2020 została laureatką Nagrody im. Beaty Pawlak i Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego, była nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Obecnie pracuje nad projektem wizualno-literackim dotyczącym historii fotografii na wsi. Jest mamą dwuletniej Heleny.

Więcej informacji: www.agapajaczkowska.pl

 

W związku z działaniami związanymi z tematem wystawy Agnieszka Pajączkowska będzie przebywać na Sądecczyźnie w czerwcu 2021 r.

Skip to content