INICJATORZY I UŻYTKOWNICY

Inicjatorzy i Użytkownicy
Agnieszka Pajączkowska, fotografia z serii Co daje Pani siłę?, 2020, Kolekcja IMO Galerii

Szanowni Państwo, 

W ramach tego projektu powstał materiał Agnieszki Pajączkowskiej pt. Co daje Pani siłę?, którym bardzo chcemy się pochwalić i podzielić z Państwem oraz szerokim środowiskiem osób zainteresowanych współczesną kulturą. Trwają prace przygotowawcze do jego jak najlepszej prezentacji. Zależy nam, aby wystawa była wydarzeniem ważnym i trwającym wystarczająco długo, aby mogli ją obejrzeć wszyscy zainteresowani, a szczególnie starosądeczanki bezpośrednio zaangażowane w projekt – z dużym wyprzedzeniem otrzymają Panie pisemne zaproszenie na wernisaż tej wystawy oraz wydarzenia towarzyszące.

Częścią wystawy Inicjatorzy i Użytkownicy będzie także film Karoliny Breguły. Film ten będzie również realizowany wraz z mieszkańcami Starego Sącza, lecz wciąż kształtuje się jego koncepcja. Będziemy się starać do Państwa dotrzeć z tą propozycją. I zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które są zainteresowane współpracą w ramach tej części projektu. 

W związku z powyższym przewidujemy otwarcie wystawy na późną wiosnę 2022 r. – już serdecznie Państwa zapraszamy!

– Artystki, Kuratorka i Zespół IMO Galerii

Źródłami wystawy, która powstanie we współpracy z mieszkańcami Starego Sącza i okolic, jest new genre public art i działalność artystów społeczności lokalnych – kierunek w sztuce współczesnej, w którym dziełem jest zaprojektowanie współpracy ze społecznością lokalną i proces przemian społeczności związany z tymi działaniami.

W ramach tego nurtu sztuki sytuowana jest m. in. twórczość tak znanych współczesnych artystów jak Krzysztof Wodiczko i Paweł Althamer, których wybrane projekty również chcemy pokazać na wystawie.

Tytuł wystawy odwołuje się do wyzwań przed jakimi stoją artyści i instytucje kultury w XXI wieku. Prawdopodobną drogą przemian i poszukiwania nowej tożsamości jest próba zredefiniowania ról, jakie odgrywają dziś artyści i odbiorcy kultury oraz określenie ich zadań.  W sztuce współczesnej autorzy mogą stać się inicjatorami, a widzowie – użytkownikami. Dla użytkowników sztuka powinna mieć praktyczne i dobroczynne skutki.

The sources of the exhibition, which is created in cooperation with the inhabitants of Stary Sącz and the surrounding area, are new genre public art and the activity of local artists. 

The artists who accepted our invitation to work with the community of Stary Sącz are Agnieszka Pajączkowska and Karolina Breguła. Documentation of their work on site will be the main part of the exhibition.

Selected projects by Krzysztof Wodiczko and Paweł Althamer will also be featured, introducing an international context.

The title of the exhibition (after Tania Bruguera) refers to the challenges faced by artists and cultural institutions in the 21st century. The probable path of changes and the search for a new identity is an attempt to redefine the roles played by artists and recipients of culture today and to define their tasks. In contemporary art, authors can become the initiators, and viewers – the users. For the users, art should have practical and beneficial effects.

Kurator: Małgorzata Kaczmarska

Planowany termin wystawy – wiosna 2022 r.

Artystki, które przyjęły nasze zaproszenie do działań ze społecznością starosądecką to Agnieszka Pajączkowska i Karolina Breguła. Dokumentacja ich pracy na miejscu będzie główną częścią wystawy.

Agnieszka Pajączkowska jest kulturoznawczynią, badaczką historii, wyznawczynią codziennych praktyk fotograficznych, twórczynią pracująca ze społecznością, kuratorką, edukatorką wizualną, autorką projektu i książki „Wędrowny Zakład Fotograficzny”. Dwukrotnie została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze „Sztuki wizualne” (2015 i 2020). Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej UW. W podejmowanych działaniach łączy refleksję akademicką z pracą twórczą i historią mówioną. Od 2018 wchodzi w skład rady programowej Instytutu Fotografii Fort. Autorka wystawy „Co widzisz? Patrzenie na archiwalne fotografie Gdyni” w Muzeum Miasta Gdyni. Współpracowała m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, TIFF Festival, Fundacją Archeologii Fotografii, Kolektywem Terenowym, Miesiącem Fotografii w Krakowie, Fundacją im. Zofii Rydet, Domem Spotkań z Historią. W latach 2018-2020 pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Szkoła patrzenia. Projekt edukacji wizualnej”. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Widoku”, „małej kulturze współczesnej”, „Res Publice”, „Krytyce Politycznej”, „Wysokich Obcasach”, „Piśmie”. W 2019 roku wydała wraz z Aleksandrą Zbroją książkę „A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi” (2019, Wyd. Poznańskie). W 2016 roku otrzymała tytuł Kulturystki Roku Radiowego Domu Kultury, w 2020 została laureatką Nagrody im. Beaty Pawlak i Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego, była nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Obecnie pracuje nad projektem wizualno-literackim dotyczącym historii fotografii na wsi. Jest mamą dwuletniej Heleny.

Więcej informacji: www.agapajaczkowska.pl

 

W związku z działaniami związanymi z tematem wystawy Agnieszka Pajączkowska będzie przebywać na Sądecczyźnie w czerwcu 2021 r.

Karolina Breguła jest artystką wizualną, absolwentką PWSTviT w Łodzi. Tworzy filmy, fotografie, instalacje i performans. W swojej twórczości porusza tematykę statusu dzieł sztuki i materialności obiektów artystycznych, krytycznie  przyglądając się sztuce współczesnej i jej odbiorowi. Tworzy opowieści o sztuce i architekturze, które są dla niej obszarem obserwacji antropologicznych i socjologicznych. Interesuje ją związek sztuki z rzeczywistością – efekty pracy artystów, polityczna, naprawcza i niszczycielska siła działania twórczego oraz związane ze sztuką rytuały i ich rola społeczna. Wiele ze swoich prac współtworzy z ich bohaterami i uczestnikami, zacierając granice pomiędzy profesjonalnym i amatorskim działaniem artystycznym. Jej prace pokazywane były między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Jewish Museum w Nowym Jorku i w MOCA Taipei oraz na międzynarodowych imprezach jak Biennale Sztuki w Wenecji czy Biennale w Singapurze. Jest laureatką drugiej nagrody w konkursie Spojrzenia 2013, trzeciej nagrody Samsung Art Master 2007 czy Złotego Pazura Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jej prace znajdują się m.in. w kolekcjach Tokyo Phttp://m.inhotographic Art Museum, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Współczesnego Wrocław i Fundacji Sztuki Polskiej ING. Jest wykładowczynią Akademii Sztuki w Szczecinie, współpracuje z lokalem_30. Mieszka w Warszawie.  
 
Więcej informacji: www.karolinabregula.com
 
Artystka przygotowując materiały do wystawy odwiedziła Stary Sącz w połowie czerwca. We wrześniu 2021 r. zrealizuje pracę filmową, której bohaterami i uczestnikami będą mieszkańcy Sądecczyzny.