Application form | Formularz zgłoszeniowy VIA CARPATIA 2021

Correct application:

 1. Filling out part 1 of the form and sending it.
 2. Attaching properly prepared files in the 2nd part of the form (max 3 works plus the ENTRY CARD and sending them.

Prawidłowe zgłoszenie:

 1.  Wypełnienie 1 części formularza i wysłanie.
 2. W 2 części formularza załączenie odpowiednio przygotowanych plików (max. 3 prace plus KARTA ZGŁOSZENIA) i wysłanie.
CZĘŚĆ | PART  1/2
Dane uczestnika | Participant data
CZĘŚĆ | PART 2/2
W zależności od rodzaju zgłaszanej pracy wybierz IMAGE lub VIDEO | Depending on the submitted work, select IMAGE or VIDEO

IMAGE

VIDEO

 1. ATTACH A FILE [max.: 15 MB, res. 300 dpi, 2480×1748 px. The file should be described as follows: Surname Name_Title_Technique_Dimensions (height × width × depth in cm) _year of creation, eg: Kowalski Jan_Title_acryl on canvas_100x70x2_2020]
 2. Add a scan of the ENTRY CARD (Appendix No. 3)
 1. ZAŁĄCZ PLIK [maks. 15 MB, rozdz. 300 dpi, 2480x1748px. Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł_technika_wymiary (wys. × szer. × głębokość w cm)_rok powstania pracy, np: Kowalski Jan_Tytuł_technika_100x70x2_2020]
 2. Dodaj skan KARTY ZGŁOSZENIA
 1. ATTACH A FILE in MPG4 format with a maximum size of 2 GB, maximum duration – 10 minutes. The file should be described as follows: Surname name_Title_ length in minutes and seconds (where e.g. 7-60 means 7 minutes and 60 seconds) _year of creation, e.g. Kowalski Jan_TITLE_7-60_2020)
 2. Add a scan of the ENTRY CARD
 3. Add a work description and technical specifications if necessary (pdf, max. 10 MB). The file should be described as follows: Surname Name_Title, e.g. Kowalski Jan_Title)
 1. ZAŁĄCZ PLIK w formacie MPG4 i maksymalnej wielkości 2 GB, maks. czas trwania – 10 minut. Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł_długość podana w minutach i sekundach (gdzie np. 7-60 oznacza 7 minut i 60 sekund)_rok powstania pracy, np: Kowalski Jan_Tytuł_7-60_2020)
 2. Dodaj skan KARTY ZGŁOSZENIA
 3. Dodaj opis pracy i specyfikację techniczną, jeśli konieczne (pdf, max. 10 MB). Plik powinien być opisany w następujący sposób: Nazwisko Imię_Tytuł, np: Kowalski Jan_Tytuł)