Biennale sztuki VIA CARPATIA 2021

Rozpoczynamy nową inicjatywę wystawienniczą: biennale sztuki młodych nowej Europy VIA CARPATIA. Nazwa VIA CARPATIA definiuje zasięg geograficzny biennale, ograniczony do kilkudziesięciu europejskich regionów położonych wzdłuż realnej i metaforycznej drogi biegnącej od Kłajpedy nad Bałtykiem po Saloniki nad Morzem Egejskim. W warstwie metaforycznej rejon VIA CARPATIA to także utopia, tęsknota za lepszym światem bez barier i […]

Pokonkursowa wystawa plakatów PANDEMIA? KRYZYS!

Galeria sztuki współczesnej IMO rozpocznie swoją działalność od pokonkursowej prezentacji prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz wybranych do wystawy w międzynarodowym konkursie na projekt plakatu PANDEMIA? KRYZYS! Zwycięskie prace będą prezentowane w głównej przestrzeni ekspozycyjnej. Konkurs dotyczył kryzysu wywołanego przez pandemię. Oczekiwaliśmy prac komentujących skutki wywołane wielomiesięcznym zamrożeniem funkcjonowania sektora kultury dla środowiska z nim związanego […]

REZYDENCJA ARTYSTYCZNA IMO

Na miesięczną rezydencję artystyczną w Starym Sączu zapraszamy szczególnie twórców, dla których kontekst otoczenia i relacje społeczne oraz oddziaływanie kulturowe miejsca stanowią impuls do kreatywnych działań. Zależy nam, aby miejsce rezydencji, w projektowanym programie artystycznym wnioskodawcy, było istotnym czynnikiem procesu twórczego. O rezydencję ubiegać się może każda pełnoletnia osoba o udokumentowanym dorobku artystycznym z takich […]

Konkurs na projekt plakatu Pandemia? Kryzys!

English version Pandemia spowodowała, że w skali ogólnoświatowej, zbiorowej i jednostkowej doświadczamy obecnie sytuacji opisywanej w słownikach jako okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu danego systemu. Wierząc, iż artyści potrafią, o krok przed innymi, werbalizować najistotniejsze problemy ludzkości, pragniemy przyczynić się do zdiagnozowania obecnej sytuacji. Wsłuchanie się w ich głos może sprawić, że […]

Galeria w końcowej fazie budowy

Główna sala ekspozycyjna. Część rozbudowanej podziemnej infrastruktury

Część recepcyjna galerii. Przestrzenie do aktywności edukacyjnej w nowej części i w przebudowanych historycznych budynkach widocznych w głębi Główna sala ekspozycyjna. Część rozbudowanej podziemnej infrastruktury Szyb przeszklonej windy Galeria Sztuki Współczesnej IMO powstaje w zabytkowym historycznym centrum miasta Starego Sącza. Prace budowlane zostały już zakończone. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe, aby otwarcie galerii nastąpiło w […]

Misja IMO

IMO to galeria sztuki współczesnej i nowoczesne, wielowymiarowe miejsce spotkań i dialogu. Nazwa IMO ma różne odniesienia, przede wszystkim jest popularnym akronimem wyrażenia In My Opinion (ang. moim zdaniem). Dążymy do pokazania wielogłosowości współczesnego świata poprzez prezentację różnorodnych postaw artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Chcemy, aby IMO było miejscem debaty artystycznej i miejscem budowania wspólnoty.Stary […]